GQ active:3步驟練出完美線條─深蹲

9 年前
809人追蹤中
身材線條要好看,怎麼練才有效?GQ有請模特兒/演員/體適能教練陳禕倫示範。 更完整內容》http://www.gq.com.tw/life/health/content-25318.html欲看更多精彩內容,請上 GQ 官網:http://www.gq.com.tw/ GQ 粉絲團:https://www.facebook.com/GQTaiwan GQ 微醺俱樂部:https://www.facebook.com/GQClub.Wine VOGUE 官網:http://www.vogue.com.tw/ VOGUE 粉絲團:https://www.facebook.com/VogueTW VOGUE Beauty美人會:https://www.facebook.com/Vbeautyclub