《GQ女人老實說》安心亞一刀不剪快問快答

9 年前
809人追蹤中
五度登GQ封面的安心亞,這次再次與我們玩起快問快答遊戲,GQ特別也用一刀不剪的方式,捕捉安心亞最直接、自然的答案。 完整專訪》http://www.gq.com.tw/women/girl/content-24149.html欲看更多精彩內容,請上 GQ 官網:http://www.gq.com.tw/ GQ 粉絲團:https://www.facebook.com/GQTaiwan GQ 微醺俱樂部:https://www.facebook.com/GQClub.Wine VOGUE 官網:http://www.vogue.com.tw/ VOGUE 粉絲團:https://www.facebook.com/VogueTW VOGUE Beauty美人會:https://www.facebook.com/Vbeautyclub