《GQTV》韓流髮型教室-線條油頭

9 年前
809人追蹤中
老摳摳的父輩級油頭不符合當今潮流,GQ型男應該來學學怎樣讓自己看起來更潮、更有型­的油頭教學示範。 更多完整示範》http://www.gq.com.tw/life/grooming/content-24894.html欲看更多精彩內容,請上 GQ 官網:http://www.gq.com.tw/ GQ 粉絲團:https://www.facebook.com/GQTaiwan GQ 微醺俱樂部:https://www.facebook.com/GQClub.Wine VOGUE 官網:http://www.vogue.com.tw/ VOGUE 粉絲團:https://www.facebook.com/VogueTW VOGUE Beauty美人會:https://www.facebook.com/Vbeautyclub