GQ active:3步驟練出完美線條─反力蹲跳

9 年前
809人追蹤中
要鍛鍊緊實又讓人垂涎的臀部與大腿,深蹲之後,不妨來試試這一招,跟著體適能教練陳禕倫一起做,假以時日肯定能見效。 更完整教學》http://www.gq.com.tw/life/health/content-25440.html欲看更多精彩內容,請上 GQ 官網:http://www.gq.com.tw/ GQ 粉絲團:https://www.facebook.com/GQTaiwan GQ 微醺俱樂部:https://www.facebook.com/GQClub.Wine VOGUE 官網:http://www.vogue.com.tw/ VOGUE 粉絲團:https://www.facebook.com/VogueTW VOGUE Beauty美人會:https://www.facebook.com/Vbeautyclub