《GQTV》GQ X World Gym 下半身高強度間歇運動居家版

9 年前
809人追蹤中
不管怎麼練,核心肌群絕對是從事所有運動或健身的最基本盤,要怎麼樣快速鍛鍊出穩定核心呢?居家版高強度間歇運動肯定是No.1的選擇,鍛鍊有成要從事其他運動或加強練習都很有幫助,而且現在開始準備,明年到了夏天,你就可以在泳池或海邊展現滿意成果了!當然,在床上,想必你的另一半也會很滿意。 http://www.gq.com.tw/life/health/content-24810.html欲看更多精彩內容,請上 GQ 官網:http://www.gq.com.tw/ GQ 粉絲團:https://www.facebook.com/GQTaiwan GQ 微醺俱樂部:https://www.facebook.com/GQClub.Wine VOGUE 官網:http://www.vogue.com.tw/ VOGUE 粉絲團:https://www.facebook.com/VogueTW VOGUE Beauty美人會:https://www.facebook.com/Vbeautyclub