⚾️ #劉基鴻 單場雙響炮 本季第四轟!!6/25(五)味全龍vs樂天桃猿

sports-video
7,097人追蹤中
⚾️ #劉基鴻 單場雙響炮 本季第四轟!!6/25(五)味全龍vs樂天桃猿 #劉基鴻 #味全龍 #樂天桃猿 #APP訂閱月約只要149元 【頻道資訊】 ➡️ 有線電視 ELEVEN 1 (73台) ELEVEN 2 (74台) ➡️ MOD ELEVEN PLUS (211台) ELEVEN 2 (214台) 精彩賽事敬請鎖定ELEVEN SPORTS ⚾️🏀⚽️🏐🏹 #ELEVEN #ELEVENSPORTS