⚾️賽後訪問-蔣少宏7/12(二)統一獅 vs 味全龍

sports-video
7,100人追蹤中
⚾️賽後訪問-蔣少宏7/12(二)統一獅 vs 味全龍 #蔣少宏 #統一獅 #味全龍 【頻道資訊】 📱💻📺ELEVEN SPORTS 全新改版OTT 無時無刻享受精采直播賽事⚾️🏀🏐⚽️🏹 https://elevensports.com/view/event/cl4xnhjiz0iuc0jbyoyknqvw0 📣7/1-7/31限時優惠只要99元‼️ ➡️ 有線電視 ELEVEN 1 (73台) ELEVEN 2 (74台) ➡️ MOD ELEVEN PLUS (211台) ELEVEN 2 (214台) 精彩賽事敬請鎖定ELEVEN SPORTS ⚾️🏀⚽️🏐🏹 #ELEVEN #ELEVENSPORTS