《GQTV》Style Tips 認識你的西裝口袋

9 年前
809人追蹤中
西裝口袋該放進去還是放出來?那一個口袋可以放東西?GQ Style Tips一次解決你所有疑問。欲看更多精彩內容,請上 GQ 官網:http://www.gq.com.tw/ GQ 粉絲團:https://www.facebook.com/GQTaiwan GQ 微醺俱樂部:https://www.facebook.com/GQClub.Wine VOGUE 官網:http://www.vogue.com.tw/ VOGUE 粉絲團:https://www.facebook.com/VogueTW VOGUE Beauty美人會:https://www.facebook.com/Vbeautyclub